Parama ūkio modernizavimui ir jauniesiems ūkininkams

Traktoriai

 

Traktoriai Case IH FARMALL 105 C
nuo 39 000 EUR+PVM

 

 

Traktoriai Case IH PUMA X

nuo 66 800 EUR+PVM

 

   

 

Gyvūlininkystės ūkiui

 

Pakabinama diskinė šienapjovė Kverneland 2628 M
nuo 6 600 EUR+PVM

 

 

Prikabinamas grėblys Kverneland 9546
nuo 6 700 EUR+PVM

 

 

Pievų ir ganyklų priežiūros agregatai PNEUMATICSTAR 6m.
nuo 8 500 EUR+PVM

 

Vyniotuvai Kverneland 7730M 

nuo 11 200 EUR+PVM

 

 

Mėšlo kratytuvas EVR 13-10 FIRST EPAN 5
nuo 26 600 EUR+PVM

 

 

Pastovios kameros presas Case RB 344 RC
nuo 23 500 EUR+PVM

 

Teleskopiniai krautuvai Case IH Farmlift
nuo 58 0000 EUR+PVM

 

Šarnyriniai krautuvai Schäffer

nuo 18 0000 EUR+PVM

 

Pašarų pristumimo robotai Butler Gold
nuo 17 5000 EUR+PVM

 

 

Augalininkystės ūkiui

 

Pakabinamos sėjamosios DL 4m.
nuo 14 300 EUR+PVM

 

 

Pakabinami kultivatoriai VIBROSTAR 4m.
nuo 13 400 EUR+PVM

 

 

Trąšų barstomosios Kverneland Exacta EL 700
nuo 3 700 EUR+PVM

 

Trąšų barstomosios Kverneland Exacta CL 1100
nuo 5 300 EUR+PVM

 

 

Trąšų barstomosios Kverneland Exacta CL-EW
nuo 8 600 EUR+PVM

 

 

Pakabinamas purkštuvas Kverneland iXter A12
nuo 14 900 EUR+PVM

 

Diskiniai skutikai Mandam GAL-C 3m.
nuo 6 000 EUR+PVM

 

 

Pakabinami apverčiami plūgai Kverneland 150S
nuo 10 000 EUR+PVM

 

 

Pakabinami norganiai skutikai CLC PRO CALSSIC 3m.
nuo 8 300 EUR+PVM

 

Pakabinama sėjamoji U-Drill 4m.
nuo 50 5000 EUR+PVM

   

 

 

 

 

 PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS

  AKTUALU!

 •  Tai paskutinis Modernizavimo priemonės paraiškų rinkimas 2014-2020 m. KPP laikotarpiu.
 •  Paraiškų rinkimas: nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30 (3 mėnesiai).
 •  Paramos suma - iki 50 000 Eur (paramos dalis).
 • Tinkamos išlaidos: žemės ūkio technika, įranga (perdirbti/paruošti realizacijai), statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, biosaugos įranga.
 • Netinkamos išlaidos: traktoriai ir kombainai, jeigu per 2014-2020 m. pagal Modernizavimo priemonę buvo gauta jų įsigijimui, ES parama ir ūkis nepadidino nuo seno projekto įgyvendinimo VED bent 20 proc
 • Tinkamas pareiškėjas žemės ūkio veiklą >1 m. vykdantis subjektas, VED = >8000 Eur.

  PARAMOS INTENSYVUMAS:

 • 50 proc. - gyvulininkystė, daržininkystė, sodininkystė, uogininkystė.
 • 40 proc. - augalininkystė (javai).
 • Jei investuojama į prioritetinį sektorių (nors 2019 m. pajamos >50% sudarė iš javų auginimo veiklos), skaičiuojamas 50% paramos intensyvumas.
 • +20% intensyvumas galimas jauniesiems ūkininkams (kuriems nėra suėję 41 m.), paraišką teikiantiems ne vėliau nei po 5 m. nuo ūkio arba valdos registracijos datos (kuri pirmiau) ir kooperatyvams (max. 70%), jei bus vykdomos kolektyvinės investicijos.

   PRIORITETINIAI BALAI:

PAREIŠKĖJAS NĖRA GAVĘS ES PARAMOS SEKTORIUI, KURIAME PRAŠO PARAMOS TEIKDAMAS PARAIŠKĄ PAGAL ŠIĄ PARAMOS PRIEMONĘ:

 • 10 balų. Negavęs nei 2007-2013 m., nei 2014-2020 m. laikotarpiu.
 • 5 balai. Negavęs 2014-2020 m. laikotarpiu.

PRIORITETINIS SEKTORIUS:

 • 25 balai. Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas.

ŪKIO DYDIS:

Valdos ekonominis dydis eurais 2020-01-01 datai:

 • 15 balų. Nuo 8000 iki 50.000 Eur SPV (VED).
 • 10 balų. Nuo 50.000 iki 100.000 Eur SPV (VED).
 • 5 balai. Nuo 100.000 iki 150.000 Eur SPV (VED).

INTENSYVUMO MAŽINIMAS:

 •  Paramos intensyvumo mažinimas: 1% = 1 balas, max. 15%=15 balų.

NARYSTĖ:

 • 10 balų. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba jo narys, arba gamintojų grupės narys.
 •  5 balai. Narystė asocijuotoje žemdirbių savivaldos organizacijoje (veikiančioje >5 m., apimančioje visą šalį).

PROJEKTAS PRISIDEDA PRIE TARŠOS MAŽINIMO:

 • 15 balų. Dalyvaujama arba įsipareigojama dalyvauti per 1 m. nuo paramos skyrimo priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ tam tikrose veiklose.
 • 15 balų. Ekologinis ūkis. Ūkis turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą (ekologinės apimtys >50% žemės ir >50% gyvulių).
 • 15 balų. Numatytos investicijos mėšlo ir srutų tvarkymui. Tokių investicijų vertė turi sudaryti >25% projekto vertės. Tinkamos išlaidos: mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius, jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas. 
 • 5 balai. Įsipareigojama išklausyti atitinkamus kursus aplinkosaugos tematika per 1 metus nuo sprendimo skirti paramą.

PAREIŠKĖJAS YRA:

 • 10 balų - Jaunasis ūkininkas (paraiškos teikimo dieną nėra suėję 41 m.).
 • 10 balų - Mažo palankumo ūkininkauti žemės. Vykdoma arba planuojama vykdyti veikla mažiau palankiose ūkininkavimui žemėse (deklaruota >50% MPŪS žemių 2019 metų deklaracijoje).

 

  MINIMALUS reikalingas balų kiekis paraiškos registravimui - 35 balai. (Parama skiriama paraiškoms, surinkusioms didžiausią pirmumo balų kiekį, jei bendra visų paraiškų prašoma paramos suma viršys 50 mln. Eur).

  PARAIŠKŲ REGISTRACIJA (nauja!): paraiškas leidžiama teikti ir registruotu paštu bei per kurjerį.

  NEŽINOTE AR GALITE PRETENDUOTI Į PARAMĄ? Užsiregistruokite ir mes su Jumis susisieksime.

Siųsti užklausą

 

 


PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI

 

    ESMINIAI REIKALAVIMAI:

Pareiškėjas ne vyresnis nei 40 m. amžiaus (nėra suėję 41 m.).
Ūkis įregistruotas <2 m. iki paraiškos pateikimo, pasėliai anksčiau niekada nedeklaruoti.

   SVARBU:

Paraiškų pateikimas: nuo 2020-06-01 iki 2020-07-31.
Tinkama finansuoti nauja ir naudota žemės ūkio technika, įranga (tiek nauja, tiek naudota) pastatų statyba, rekonstukcija ar remontas. Galima už paramos lėšas įsigyti ūkinius gyvūnus (pvz., mėsinei galvijininkystei), daugiamečius sodinukus.
Biudžetas: 16,8 mln. Eur.
Maksimali paramos suma pareiškėjui: iki 40.000 Eur. Parama išmokama: 80% avansu, likusi dalis – įgyvendinus projektą (greičiausiai per 1 m., bet ne vėliau nei iki 2022-12-31).

   PARAMOS PASKIRTIS REMTI:

ž. ū. produktų gamybą;
savo valdoje užaugintos ž.ū. produkcijos apdorojimą (rūšiavimas, pakavimas ir t.t.), perdirbimą ir tiekimą rinkai.

   PIRMUMO BALAI:

Jei valdos ekonominis dydis (VED / SPV):

 • 10 000 - 15 000 Eur - 4 balai;
 • 15 001 - 20 000 Eur – 8 balai;
 • 20 001 - 25 000 Eur – 12 balų;
 • 25 001 - 30 000 Eur – 16 balų;
 • 30 001 Eur ir daugiau – 20 balų.

Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (pajamos iš sektoriaus >50%) arba mišrusis ūkis:

Kai kuriamas gyvulininkystės ūkis sąlyginiai gyvuliai (SG) sudarys:

 • 6 - 8,99 SG - 4 balai;
 • 9 - 11,99 SG – 8 balai;
 • 12 - 14,99 SG – 12 balų;
 • 15 - 17,99 SG – 16 balų;
 • 18 SG ir daugiau – 20 balų.
 • Kuriamas bitininkystės ūkis – 15 balų;
 • Kuriamas daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkis (užsodinama >50 proc. ŽŪN) - 15 balų;

Kuriamas mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir jos pajamos:

 • 30 - 39,99 % - 10 balų,
 • 40 - 49,99 % – 15 balų;
 • Nuosava žemė. 1 ha – 2 balai (max. 10 balų);
 • Asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos (veikiančios min. 5 metai) narys – 5 balai;
 • Prašoma mažesnės paramos sumos: 1 % - 0,5 balo (max. 20 balų);
 • Gamtinės ar kitos specifinės kliūtys kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė –10 balų;
 • Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo yra įgyjęs profesinį arba aukštąjį žemės ūkio srities, arba veterinarinį išsilavinimą – 15 balų.

  MINIMALUS reikalingas balų kiekis paraiškos registravimui - 50 balų.

 

Siųsti užklausą

 

Projektų ruošimas, administravimas, konsultacijos:

Gediminas Liaudanskas, UAB „Investra“ direktorius, tel.: +370 611 55001, gediminas@investra.lt

Technikos skyriaus regionų vadybininkai. Norėdami pamatyti kontaktą savo rajone, spauskite ant žemėlapio.