Privatumo politika

1. KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?
Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Dotnuva Baltic“ tvarko Jūsų asmens duomenis. 

2. APIE UAB „DOTNUVA BALTIC“
UAB „Dotnuva Baltic“ (toliau – Dotnuva Baltic), juridinio asmens kodas: 261415970, buveinės adresas Parko g. 6, Akademija, LT-58350 Kėdainių r., el. pašto adresas: [email protected], yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. Kai kuriais toliau nurodytais atvejais Dotnuva Baltic gali būti bendras Jūsų asmens duomenų valdytojas su kita(-omis) „Linas Agro“ grupės įmone(-ėmis).

3. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?
Asmens duomenys yra bet kokia Dotnuva Baltic apie fizinį asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota to asmens tapatybei nustatyti. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant asmens vardą, pavardę, adresą, IP adresą.

4. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES RENKAME? 
Dotnuva Baltic tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodomais tikslais. 
4.1. Komunikavimas su klientais
•    Jeigu sutinkate (užsisakote naujienlaiškį, pažymite pasirašydami sutartį), tiesioginės rinkodaros tikslu Dotnuva Baltic tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Šie asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu bei yra saugomi 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo. Šiuo atveju Dotnuva Baltic yra bendras Jūsų asmens duomenų valdytojas su AB „Linas Agro“ (juridinio asmens kodas: 147328026, buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, el. pašto adresas: [email protected]). Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai el. paštu ar kitais nurodytais būdais. Jeigu nesate davęs savo sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros, tačiau esate Dotnuva Baltic klientas (per pastaruosius dvejus metus pirkote mūsų prekių ar užsakėte paslaugų) teisėto intereso vykdyti rinkodarą pagrindu (Elektroninių ryšių įstatymo 69 str.), Dotnuva Baltic jums gali siųsti pasiūlymus ar naujienlaiškius dėl panašių prekių ar paslaugų. Šiuo tikslu Dotnuva Baltic tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Šie asmens duomenys yra tvarkomi 2 (dvejus) metus (jeigu įsigijote technikos 5 (penkerius metus) nuo prekių ar paslaugų įsigijimo dienos. Kiekvieną kartą siunčiant pasiūlymus, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai el. paštu ar kitais nurodytais būdais. 
•    Informaciją, kurią Dotnuva Baltic pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai. 
Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:
„Facebook“ - „Dotnuva Baltic Lietuva“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation
„Instagram“ - „Dotnuva Baltic Lietuva“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875
„Linkedin“ - „Dotnuva Baltic, UAB“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
„Youtube“ - „Dotnuva Baltic Lietuva“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://policies.google.com/privacy
Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.
4.2. Sutarčių administravimas
•    Kliento galimybių įvykdyti sutartį įvertinimo tikslu Dotnuva Baltic tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresus, deklaruotos gyvenamosios vietos datą, telefono numerį, asmens dokumento duomenis (numerį, išdavimo datą ir kt.), šeimyninės padėties informaciją, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičių, informaciją apie turimą kilnojamą ir nekilnojamą turtą, nekilnojamo turto registro duomenis, informaciją iš turto arešto ir hipotekos registrų, kredito reitingą ir atsiskaitymų istoriją. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties sudarymo pagrindu. Duomenys, kurie yra nereikalingi sutarties sudarymui, yra sunaikinami atlikus vertinimą, o kiti asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties sudarymo. Dotnuva Baltic vertinant klientų galimybes įvykdyti sutartis renka ne visus nurodomus duomenis, renkamų asmens duomenų kiekis priklauso nuo sutarties formos ir pasirinkto atsiskaitymo formos (mokama iš karto ar su atidėjimu ir kita). Šiuo atveju Dotnuva Baltic yra bendras Jūsų asmens duomenų valdytojas su AB „Linas Agro“ (juridinio asmens kodas: 147328026, buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, el. pašto adresas: [email protected]).
•    Pirkimo, pardavimo, paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu Dotnuva Baltic tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens dokumento duomenys, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, šeimyninė padėtis, banko sąskaitos numeris, PVM mokėtojo kodas, žemės sklypų dokumentų duomenys, ūkininko pažymėjimo numeris, įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašo numeris, sudarytų sandorių ir jų vykdymo duomenys. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties galiojimo pabaigos. Šiuo atveju Dotnuva Baltic yra bendras Jūsų asmens duomenų valdytojas su AB „Linas Agro“ (juridinio asmens kodas: 147328026, buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, el. pašto adresas: [email protected]).
•    Mokėjimų atidėjimų klientams suteikimo tikslu Dotnuva Baltic tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, banko sąskaitos numerį, mokėjimų grafiką. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties galiojimo pabaigos. Šiuo atveju Dotnuva Baltic yra bendras Jūsų asmens duomenų valdytojas su AB „Linas Agro“ (juridinio asmens kodas: 147328026, buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, el. pašto adresas: [email protected]). 
•    Skolų administravimo tikslu Dotnuva Baltic tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, įsiskolinimų sumą ir aplinkybes. Šie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti sutarčių vykdymą pagrindu bei yra saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties įvykdymo/galiojimo pabaigos. Šiuo atveju Dotnuva Baltic yra bendras Jūsų asmens duomenų valdytojas su AB „Linas Agro“ (juridinio asmens kodas: 147328026, buveinės adresas: Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, el. pašto adresas: [email protected]). 
4.3. Klientų užklausų administravimas
•    Interneto tinklapio prekių ir paslaugų užklausų administravimo tikslu Dotnuva Baltic tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, rajoną, užklausoje pateikiamą informaciją, informaciją apie techniką (plūgas, traktorius ir kt.), technikos modelį, informaciją apie ūkį/ bendrovę. Šie asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso bendrauti su klientais pagrindu ir yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo užklausos išsprendimo. 
•    Serviso paslaugų teikimo programos administravimo tikslu Dotnuva Baltic tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, parašą, rajoną, užklausoje pateikiamą informaciją, informaciją apie techniką (plūgas, traktorius ir kt.), technikos modelį, informaciją apie ūkį/ bendrovę, darbų/ paslaugų priėmimo aktą. Šie asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus po paskutinės paslaugos suteikimo. 
4.4. Vaizdo stebėjimas 
Asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas) Dotnuva Baltic tvarko šiuos asmens duomenis: asmens, patenkančio į vaizdo kamerų stebėjimo lauką, atvaizdą ir judėjimą. Šie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti turto ir aplinkinių saugumą pagrindu bei yra saugomi 14 (keturiolika) dienų nuo įrašo padarymo. Apie vietas, kur Dotnuva Baltic teritorijoje yra vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų subjektai informuojami įspėjamaisiais ženklais. 
4.5. Telefoninių pokalbių įrašymas
Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu (telefoninių pokalbių įrašymas) Dotnuva Baltic tvarko šiuos asmens duomenis: informaciją, pateiktą pokalbio metu (vardas, pavardė, užsakymo numeris ir kita). Šie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir išvengti incidentų pagrindu bei yra saugomi 6 (šešis) mėnesius nuo pokalbio. 
4.6. Slapukai
Jums lankantis Dotnuva Baltic interneto svetainėje, mes Jūsų įrenginyje galime patalpinti slapuką (angl. cookies). Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską ar mobilųjį įrenginį. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės ar mobiliosios programėlės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės ar programėlės naudojimo patirtį ir leidžia jas tobulinti.
Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus:
•    Absoliučiai būtini slapukai. 
Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė ar mobilioji programėlė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis interneto svetainėje ar naudojantis mobiliąja programėle, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Be šių slapukų interneto svetainė ar mobilioji programėlė neveiks tinkamai.
•    Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. 
Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės ar programėlės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ar programėlę jomis naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės/programėlės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
•    Funkciniai slapukai. 
Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų interneto svetainę ar mobiliąją programėlę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia mums prisiminti Jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis)

Naudojami duomenys

dc_gtm_UA-100462605-1 

Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti.

Naršymo duomenys

minutę

Analitinis

www.policies.google.com/privacy

_ga

Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti.

Naršymo duomenys

2 metai

Analitinis

_gid

Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti.

Šis slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus tinklapio puslapius.

24 val. po sesijos pabaigos

Analitinis

_fbp

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas 

Įėjimo į puslapį metu

30 dienų

Reklaminis

Unikalus identifikatorius

nguage

Kalbos pasirinkimas

Pasirinktas kalbos kodas

Kol nesibaigia sesija

Funkcinis

Kalba

AID

„Google“ naudojami slapukai veiklai įvairiuose įrenginiuose susieti, jei anksčiau buvote prisijungę prie „Google“ paskyros naudodami kitą įrenginį

Įėjimo į puslapį metu

30 dienų

Reklaminis

Unikalus identifikatorius

has_js

Slapukas naudojamas nustatyti, ar lankytojo naršyklėje įjungtas JavaScript

Įėjimo į puslapį metu

Iki naršymo sesijos pabaigos

Funkcinis

Drupal CMS

cookie-agreed

Naudojamas atpažinimui, ar vartotojas paspaudė sutikimo mygtuką pranešime apie slapukus

Įėjimo į puslapį metu

Metus

Funkcinis

Užkoduotas skaičius - 1.

5. KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Dotnuva Baltic, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo. 

6. KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 
Taip pat Jūsų duomenis galime perduoti „Linas Agro“ įmonių grupės viduje (AB „Linas Agro“, AB „Linas Agro Group“ ir kt.). 
Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Dotnuva Baltic, kaip duomenų valdytojo, vardu. 
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 
Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas. 
Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
•    jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
•    siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
•    ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

7. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS? 
Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Dotnuva Baltic vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
7.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 
7.2. Teisė atšaukti sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. 
7.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.
7.4. Papildomos teisės
Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
•    Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
•    Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
•    Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
•    Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
•    Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

8. KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?
Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:
•    elektroniniu paštu [email protected];
•    siunčiant paštu adresu Parko g. 6, Akademija, LT-58350 Kėdainių r.;
•    atvykus į UAB „Dotnuva Baltic“, adresu Parko g. 6, Akademija, LT-58350 Kėdainių r.
Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.
Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.
Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), pateikdami skundą.

9. ATSAKOMYBĖ
Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

10. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
Dotnuva Baltic gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Dotnuva Baltic interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2021-03-24.
 

Turite klausimų mūsų specialistui?

  1. Pasirinkite artimiausią padalinį.
  2. Susisiekite su vadybininku arba palikite savo kontaktus.
Dotnuva

Dotnuva.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką