Šiuolaikiniai žemės dirbimo ir sėjos sprendimai pristatyti lauko dienoje

02-10-2019

Šiau­lių ra­jo­no ūki­nin­ko Vir­gi­li­jaus Ivoš­ke­vi­čiaus lau­kuose rugsėjo 26 d. vyko „Dotnuva Baltic“ ir „Linas Agro“ surengta žemės dirbimo lauko diena. Pagrindinis akcentas šiais metais – skirtingi žemės dirbimo būdai ir išmaniosios technologijos, padedančios taupyti laiką ir pinigus.

Du žemės dirbimo būdai

Pirmiausia pristatytas tradicinis žemės dirbimo būdas – arimas. Tačiau arimas taip pat nebėra toks, koks būdavo anksčiau – lauko dienos metu demonstruotas išmanusis apverčiamas „Kverneland“ plūgas „i-plough“. Renginio dalyviai galėjo patys įsitikinti išmaniojo plūgo galimybėmis ir paprastu reguliavimu bei valdymu, pavyzdžiui, užgriebio pločio, darbinio gylio ir kitų nustatymų reguliavimu tiesiai iš traktoriaus kabinos. Šis plūgas išskirtinis ir tuo, kad užgriebio plotį taip pat galima reguliuoti pasitelkus GPS sistemą, tuomet plūgo užgiebio plotis keičiasi automatiškai pagal lauko kontūrą. Tai labai praverčia, kai norima gauti tiesias vagas bei reguliuoti darbinį plotį.

Antrasis demonstruotas žemės dirbimo būdas – skutimas. Lauko dienoje dirbo trys skutikai: „Kverneland“ pakabinamieji „Qualidisc Pro“ ir „CLC Pro Classic“ bei kombinuotasis „MAX-CHISEL“ skutikas. „Qualidisc Pro“ skutiku demonstruota, kaip purenamas viršutinis dirvos sluoksnis iki 12 cm bei įterpiamos augalų liekanos. Šis skutikas pasižymi dar ir tuo, kad kiekvienas diskas turi individualią spyruoklių apsaugą nuo akmenų ir kitų dirvoje pasitaikančių kliūčių. Kitas pristatytas „Kverneland“ produktas – skutikas „CLC Pro Classic“. Šis gaminys lauko dienoje įrodė savo universalumą, galimybę dirbti tiek sekliai, tiek giliai bei išskirtines konstrukcines savybes, leidžiančias veiksmingai įsiskverbti į dirvožemį bei vienodai sumaišyti reikalingą dirvos sluoksnį per visą padargo plotį.

Trečiasis demonstruotas gamintojo „Great Plains“ skutikas „MAX-CHISEL“. Šis gaminys – naujiena „Dotnuva Baltic“ produktų krepšelyje, todėl jo demonstracija sulaukė išskirtinai daug dėmesio. Skutikas vienu važiavimu pilnai paruošia dirvą sėjai, nes jame meistriškai sujungtos diskų ir noragų technologijos, o patentuota diskų forma itin agresyviai pakerta augalų šaknis, maišo su dirva ir smulkina šiaudų bei kitų augalinių liekanų likučius.

Pristatant visas mašinas ir jų galimybes „Dotnuva Baltic“ produktų vadybininkas Mindaugas Dikšaitis akcentavo, kad nėra vienos teisingos ir visiems universalios žemės dirbimo technologijos – kiekvienas ūkis turi atsirinkti tai, kas geriausiai tinka būtent jiems, atsižvelgiant į turimus žemės plotus, jų struktūrą bei turimą techniką. Tačiau tendencija akivaizdi – ekstremalių gamtos sąlygų vis daugiau, todėl technikos pardavėjai ir gamintojai visas jėgas nukreipia į naujų technologijų kūrimą bei viešinimą, kad kuo daugiau ūkių sėkmingai įveiktų sausros ar lietingų žemės dirbimo sezonų iššūkius. 

Sėja tapo išmani

Po kiekvieno žemės dirbimo būdo pristatymo į lauką važiavo išmanioji „Kverneland“ sėjamoji, su kuria sėja idealiai vyksta įvairiomis sąlygomis tiek į artą, tiek į skustą dirvą. Ši sė­ja­mo­ji yra pilnai au­to­ma­ti­zuo­ta, ir valdoma iš trak­to­riaus ka­bi­nos, joje įdiegta ga­li­my­bė keis­ti sėk­los nor­mą pa­gal lau­ko že­mė­la­pius, be to, pa­dar­gas gali sėti ir įterpti trą­šas tuo pačiu metu.

Sėjamoji ne veltui bandyta po visų demonstruotų padargų – lauko dienos dalyviai turėjo galimybę įsitikinti, kad teisingas dirvos paruošimas ir tiksli sėja taupo laiką ir užtikrina tikslų sėklų paskirstymą, vienodą įterpimo gylį, kas vėliau lems tolygų augalų sudygimą.

Kaip dar padėti dirvožemiui ir augalams?

Be tikslios ir išmanios žemės ūkio technikos renginyje pristatyti ir „Linas Agro“ siūlomi dir­vo­že­mio pra­tur­tini­mo ir au­ga­lų prie­žiū­ros preparatai. Apie juos išsamiai papasakojo „Linas Agro“ tech­no­lo­gi­jų plėt­ros ir mik­roe­le­men­tų pre­ky­bos va­do­vas And­rius Lu­ko­še­vi­čius. Anot specialisto, šiuolaikiški preparatai au­gin­to­jams ga­li padėti atpalaiduoti fos­fo­rą že­mė­je, page­ri­nti dir­vos struk­tū­rą, padidinti drėg­mės iš­lai­ky­mą ar hu­mu­so kau­pi­mą­si. Visa tai turtina dirvožemį, padeda au­ga­lams greičiau vys­ty­tis, au­gti bei būti at­spa­riems ne­pa­lan­kioms są­ly­goms ru­denį.

Ren­gi­ny­je taip pat daug dėmesio skirta star­ti­nėms trą­šoms, ku­rios yra įter­pia­mos kar­tu su sėk­lomis vie­nu sėjamosios va­žia­vi­mu. Taip pat kal­bė­ta apie bio­lo­gi­nius prie­dus sėk­los bei­ca­vi­mo me­tu. Tai „Biomas“ li­ni­jos pro­duk­tai „Bio­mas Grow“, „Bio­mas Uni­ver­sal“ ir „Bio­mas Pro­tect“. Šie preparatai, ap­sau­go­ję sėklą ir pagerinę jos dy­gi­mo są­ly­gas, pa­sak A. Lu­ko­še­vi­čiaus, ga­ran­tuo­ja 15 pro­cen­tų aukš­tes­nį sėk­los su­dy­gi­mą, va­di­na­si, ir di­des­nį der­lių.

Jei sudalyvauti lauko dienoje šiemet neturėjote galimybės, kviečiame apie žemės dirbimo techniką pasikonsultuoti su šios technikos vadybininku Mindaugu Dikšaičiu (tel. 8 612 06315, el. paštas [email protected]), o apie dirvožemio gerinimo preparatus jus mielai pakonsultuos Andrius Lukoševičius (tel. 8 686 56652, el. paštas [email protected]).

Turite klausimų mūsų specialistui?

  1. Pasirinkite artimiausią padalinį.
  2. Susisiekite su vadybininku arba palikite savo kontaktus.
Dotnuva

Dotnuva.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką