„Axial Flow 250“ kombaino patobulinimais išsaugoma kokybė ir padidinamas našumas

07-08-2018

 

Naujieji modeliai pakeičia 240 seriją kaip 2019 metų kombainų flagmanai, „AFS Harvest Command™“ automatizavimo įranga sumažina nuostolius ir grūdų žalojimą, padidina našumą, Feedrate valdymo sistema pritaiko pagrindinius mašinos elementus grūdų kiekiui, grūdų stebėjimo kamera nuolat analizuoja kokybę, sietų slėgio jutiklių technologija ir automatinis ventiliatoriaus greičio reguliavimas keičiantis sąlygoms palaiko idealų slėgį.

„Case IH“ pradeda naujų 250 serijos „Axial Flow“ kombainų gamybą 2019 metams, jie pasižymi daugeliu naujų automatizuotų funkcijų, leidžiančių operatoriams lengviau pasiekti didžiausią mašinos našumą grūdų išeigos ir kokybės atžvilgiu, šie kombainai pakeis dabartinius 7240, 8240 ir 9240 modelius.

„250 serijos „Axial Flow“ kombainų patobulinimų dėmesio centre – kombaino ir operatoriaus našumo padidinimas“ – paaiškina August von Eckardstein, „Case IH“ derliaus nuėmimo mašinų marketingo vadovas Europai, Vidurio Rytams ir Afrikai.

„Mūsų tikslas buvo padėti priimti sprendimus ir lengviau nustatyti mašinos parametrus, pasiekti norimų rezultatų. Tokiu būdu, kombainas gali ne tik pagerinti patyrusio operatoriaus darbo našumą, bet taip pat padėti mažiau patyrusiems operatoriams greičiau įgyti pasitikėjimo ir pasiekti geriausias mašinos charakteristikas.“

Naujoji „AFS Harvest Command™“ automatizavimo įranga

Naujųjų 7250, 8250 ir 9250 „Axial Flow“ kombainų pakeitimų pagrindą sudaro „AFS Harvest Command™“ automatizavimo įranga.  Šioje visiškai naujoje techninėje įrangoje naudojamos šešiolikos jutiklių įvestys, skirtos nuolatos stebėti mašiną, ši technologija reguliuoja septynis skirtingus mašinos parametrus, kuriais maksimaliai pagerinamos kombaino charakteristikos. Valdoma per kabinoje sumontuotą „AFS Pro700“ monitorių, automatizavimo sistema šiuo metu pritaikyta dirbti kviečių, rapsų, kukurūzų ir sojos pupelių laukuose. Vos keletas parinkčių pagal pasėlių tipą ir sąlygas leidžia operatoriui sukonfigūruoti mašiną reikiamamiems rezultatams pasiekti.

Bazinė „AFS Harvest Command™“ versija pasižymi patikrinta „Automatic Crop Settings“ (ACS) sistema. Ji sureguliuoja tokius darbinius elementus, kaip ventiliatoriaus greitis ir kūlimo pobūgnių tarpelis pagal AFS monitoriaus ekrane pasirinktų pasėlių tipą, panaikinant poreikį atlikti atskirų elementų nustatymus.  Operatorius gali atlikti kombaino nustatymų pakeitimus ir įrašyti vėlesniam naudojimui.

Kita versija yra su Feedrate™ valdymo sistema, reguliuojanti važiavimo greitį, pagal derliaus apkrovą grūdų kūlimo sistemoje siekiant norimo rezultato – charakteristikų, kuriomis kontroliuojami nuostoliai, maksimalus arba pastovus našumas.  Operatorius nustato numatomą maksimalią variklio apkrovą ir važiavimo greitį, o Feedrate™ valdymo sistema veikia iki šių ribinių verčių. Naujoji Feedrate™ valdymo sistema daug tiksliau valdo važiavimo greitį pagal derliaus kiekio bei važiavimo kuliant apkrovas.  Feedrate™ valdymo sistemą galima naudoti kaip atskirą funkciją, ji veikia visų tipų pasėliuose.

Aukščiausios specifikacijos variantas yra pilnai išbaigta „AFS Harvest Commanf™“ automatizavimo įranga, kurioje automatiškai atliekami kūlimo ir valymo sistemos reguliavimai pagal tuos pačius norimus rezultatus, kaip ir Feedrate™ valdymo sistemoje, su papildoma grūdų kokybės kamera. Joje naudojama pagrįsta technologija ir sieto slėgio jutiklių duomenys, kad būtų suteiktos papildomos gairės mašinos automatinio reguliavimo procesui, siekiant sumažinti priemaišų kiekį grūdų mėginyje ir išlaikyti geriausią grūdų kokybę – savybes, kuriais „Axial Flow“ užsitarnavo savo reputaciją. 

„AFS Harvest Command™“ automatizavimo sistemos grūdų kameroje naudojama patentuota kelių spektrų – matomos ir nematomos šviesos emisija, siekiant tiksliau atpažinti sudaužytus grūdus ir priemaišas“ – sako August von Eckardstein. 

„Ši patentuota technologija padeda grūdų kamerai tiksliau stebėti mėginių, kurie apšviečiami UV, mėlynos, žalios, raudonos ir infraraudonos spalvos šviesa, kokybę. Penkių šviesos spektrų apjungimas užtikrina geresnį atidengto krakmolo aptikimą sužalotuose grūduose. Per „AFS“ terminalą operatorius įspėjamas, jei purvas pakenkia kameros vaizdo aiškumui.“

„AFS Harvest Command™“ sistemą su visišku automatizavimu galima naudoti keturiais skirtingais būdais. Visais atvejais operatorius nustato maksimalią numatomą kombaino variklio apkrovą ir maksimalų važiavimo greitį, kad jis būtų naudojamas:

Eksploatacinių charakteristikų režimu: kombainas dirba tokiu greičiu, kuris užtikrina priimtiną grūdų nuostolių rotoriuje ir valymo sistemoje lygį.
Pastovaus našumo režimu: kombainas palaiko numatytą našumą keičiant jo greitį, taip pat keičiami parametrai siekiant sumažinti nuostolius.
Maksimalaus našumo režimu: kombainas dirba iki operatoriaus nustatyto ribinio greičio ar galios, tuo pačiu metu reguliuojami parametrai, kuriais sumažinami grūdų nuostoliai rotoriuje ir valymo sistemoje.
Grūdų kokybės režimu: kombaine sureguliuojami parametrai siekiant išlaikyti numatytą grūdų kokybę ir priemaišų lygį bei taip pat sumažinami nuostoliai.

Po to, kai „AFS“ ekrane pasirenkama „Basic“ (bazinis) skirtukas, operatorius turi įvesti pasėlių tipą, norimą rezultatą / strategiją, maksimalų eigos greitį ir maksimalią variklio apkrovą. Tada sistema įjungiama ir pradedamas derliaus nuėmimas. Tiksliai suderinti galima „Advanced“ (išplėstinis) skirtuke, kuriame leidžiama, pavyzdžiui, pakeisti pradines paleidimo nuostatas, patikslinti automatinių pakeitimų dažnumą ir atsižvelgti į kūlimo lengvumą.

„„AFS Harvest Command™“ automatizavimo sistema neatstoja operatoriaus sprendimų, ji skirta sprendimams pagerinti, identifikuojant veiksnius, kurie apriboja kombaino charakteristikas keičiantis sąlygoms ir kurie parodomi ekrane bei atliekami į šiuos veiksmus orientuoti reguliavimai“ – sako August von Eckardstein.

„Patyrę operatoriai gali dar padidinti našumą ir grūdų kokybę, o nepatyrę – gali daug greičiau pasiekti našumą, palyginamą su patyrusio operatoriaus našumu. Abiem atvejais „AFS Harvest Command™“ reiškia mažesnį poreikį rūpintis tokiais veiksniais, kaip nuostoliai, ventiliatoriaus ir rotoriaus greitis; tai leidžia daugiau dėmesio skirti pjaunamosios padėčiai ir grūdų iškrovimui.“

Rotoriaus pobūgnių ir sietų patobulinimai

„Axial-Flow“ 250 serijos kombainuose su „AFS Harvest Command™“ automatizavimo įranga montuojamos iš kabinos reguliuojamos rotoriaus viršbūgnio mentės, jos įjungiamos dešiniojo pulto jungikliu, kai nenaudojama automatizavimo įranga, arba automatiškai sureguliuojant jas, kai įjungta „AFS Harvest Command™“ automatizavimo sistema. Galinės šešios mentės yra sujungtos, joms numatytas didesnis reguliavimo diapazonas, be to, jas galima sureguliuoti rankiniu būdu nuo žemės. Keičiant menčių nuolydį derlius aplink rotoriaus narvą juda greičiau arba lėčiau; taip siekiant didesnio efektyvumo tiksliai sureguliuojamos kūlimo ir atskyrimo charakteristikos pagal derliaus sąlygas.

Kartu su viršutinio ir apatinio sieto valdymu, visiškai išbaigto „AFS Harvest Command™“ automatizavimo paketas taip pat pasižymi naująja iš kabinos reguliuojama pradinio sijojimo funkcija, kuri leidžia „AFS Harvest Command™“ automatizavimo sistemai automatiškai sureguliuoti visus sieto parametrus pagal nuostolių jutiklių, grūdų kameros ir sieto slėgio jutiklių signalus. Ją taip pat galima įjungti rankiniu būdu, kai nenaudojama „AFS Harvest Command™“ sistema. Iš kabinos reguliuojamas pradinis valymas taip pat galimas kaip atskira funkcija, kuri apima nuotolinį jungiklį, leidžiantį nustatymus per nuimamus šoninius skydus.

Unikalūs sieto slėgio jutikliai suteikia „AFS Harvest Command™“ automatizavimo sistemai sieto apkrovos duomenis, pagal kuriuos sistema „supranta“ gresiančius nuostolius ir atlieka pareguliavimus dar prieš jiems atsirandant. Šie jutikliai padeda sistemai nustatyti skirtumą tarp nuostolių dėl sieto perkrovos ir išpūtimo ir atitinkamai sureguliuoti sieto ir ventiliatoriaus parametrus, taip apsaugant nuo grūdų nuostolių įvažiuojant į pasėlių lauką pakraštyje ar sustabdant kombainą lauke. Kai sistema dirba kartu su automatinio ventiliatoriaus reguliavimo funkcija, tai taip pat padeda išvengti nuostolių prieš jiems atsirandant; tai atliekama nustatant sieto apkrovą ir kombaino pasvirimą. Siekiant užtikrinti puikius darbinius parametrus ir sieto slėgį, ventiliatorius ir sietai veikia neatsiejamai vienas nuo kito.

„Rezultatas – sietai yra daug efektyvesni, geriau atlieka grūdų valymą su mažesniu sietų perkrovos pavojumi.“ – sako August von Eckardstein.

Transmisijos pakeitimai

Naujoji hidrostatinė transmisija, pasižyminti važiavimo lauke ir keliais režimais bei dviejų greičių diapazonų valdymu eigoje, užtikrina didesnę trauką ir reiškia, kad nereikia sustoti ir perjungti greičio diapazono darbo metu ar važiuojant kalvotoje vietoje. Transmisija valdoma naudojant greičio valdiklį keičiamo dydžio daugiafunkcine rankena, kuri turi uždaro ciklo greičio valdymo funkciją, išlaikančią nustatytą greitį besikeičiančiomis važiavimo sąlygomis. Maksimalūs greičiai pirmame ir antrame diapazone atitinkamai yra 18 km/h ir 40 km/h, tačiau pagal operatoriaus nuostatas ir lauko sąlygas galima nustatyti sumažintas maksimalias vertes.

„Esant mažesniam poreikiui keisti greičio diapazonus ir valdant maksimalias greičio vertes, tarkime, lauke artėjant prie lauko krašto, sumažėja prastovų laikas ir padidėja derliaus nuėmimo laikas“ – atkreipia dėmesį August von Eckardstein.

Transmisijos, kuri komplektuojama padidintos galios hidraulinėmis pavaromis, patobulinimas 36 procentais padidina įkalnių įveikimo efektyvumą važiuojant keliais. Tuo tarpu naujasis diferencialo sublokavimo patobulinimas pakeičia mechaninę paminą grindyse sumontuotu elektriniu mygtuku; stabdžių sistemoje išoriniai diskai pakeisti vidiniais alyva aušinamais stabdžiais, kuriems reikia mažesnio paminos spaudimo jėgos norint pasiekti tokį patį stabdymo efektyvumą, o aušinimas reikalingas situacijose, kai reikia nuolat stabdyti.

„X-tra“ smulkinimo komplekto patobulinimai

Dabar „X-tra“ šiaudų smulkinimo komplektas papildytas nauju nuotoliniu jungikliu, skirtu išjungti esant ant žemės šiaudų skleistuvą, kad papildydami degalų ar atlikdami techninę priežiūrą galėtumėte lengviau pasiekti variklio denį.

Padavimo / įtraukimo elevatoriaus patobulinimai

Didžiausiuose „Axial Flow“ modeliuose papildomai esamoms tiekimo / įtraukimo elevatoriaus 4,5 tonų ir 5,2 t kėlimo galioms numatyta 6,1 tonos kėlimo galia, kad galėtumėte naudoti 13,5 m javų pjaunamąsias ir 18 eilių kukurūzų pjaunamąsias. Gamykloje montuojama sudvejinta šoninio pakreipimo įranga taip pat suteikia geresnį 13,5 m javų pjaunamosios valdymą.

Naujoji, papildomai pasirenkama iš kabinos valdomo dalgio pakreipimo išilgai mašinos kryptimi funkcija leidžia operatoriui keisti pjaunamosios pakreipimo kampą iš viso 11,9 laipsnių, siekiant padidinti derliaus nuėmimo efektyvumą tiek žemaūgių pasėlių, pvz. pupelių, tiek aukštaūgių pasėlių. Pjaunamosios aukščio valdymo funkcijos patobulinimai reiškia didesnį jautrumą į valdymo poveikius ir inertiškumą bei reguliuojamą grįžimo į pjovimo režimą ir pjaunamosios nuleidimo greitį.

Prisitaikanti eigos greičio jutimo (GSAS) sistema automatiškai sureguliuoja pjaunamosios aukščio jutimą padidėjus ar sumažėjus tiesioginiam greičiui, kad būtų išlaikytas pjaunamosios stabilumas ir jautrumas į valdymo poveikius. Pavyzdžiui, kai jautrumas sureguliuotas kalvotam reljefui ir operatorius sumažina kombaino tiesioginės eigos greitį, kartu fone sumažinamas sistemos jautrumas, kad būtų išlaikytas pjaunamosios stabilumas. Nepaisant to, jautrumo parametras išlieka tokios pačios didelės kontrolinės vertės, todėl, kai operatorius gali sugrąžinti ankstesnį tiesioginės eigos greitį, išlaikomas pjaunamosios jautrumas į valdymo poveikius.

„AFS Connect“ eksploatacinė parengtis

Mūsų gamykloje montuojama telemetrijos sistema „AFS Connect“ leidžia dvikryptį failų perdavimą tarp kombaino ir biuro kompiuterio per žiniatinklio portalą. Visuose kombainuose sumontuojama laidinių sujungimų sistema ir antena, kad būtų galima gauti reikiamą modemą. Kai kombainas užsakomas kaip paruoštas telematikai, jame modemas jau būna sumontuotas. Viskas, ko reikės versijai su visiška telematika, – atrakinimo kodas. Modemas įjungiamas iš gamyklos, o atrakinimo kodą turi įsigyti pardavėjas.

„2019 metų modelio „Case IH“ 250 serijos „Axial Flow“ kombainai siūlo reikšmingus technologinius, patvarumo ir našumo patobulinimus“ – sako August von Eckardstein. „Tuo pačiu metu juose išlaikytas paprastumas, grūdų išsaugojimo ir kokybės charakteristikos, dėl kurių „Axial Flow“ turi pagrįstai pripažintą reputaciją.“

 

***

Pranešimas spaudai ir nuotraukos: http://mediacentre.caseiheurope.com

„Case IH“ yra profesionalų pasirinkimas, sukaupęs daugiau kaip 175 metų palikimą ir patirtį žemės ūkio pramonės srityje. Didžiulis traktorių, kombainų ir šieno (šiaudų) presų į rulonus įrangos asortimentas, kurį sustiprina pasaulinis labai profesionalių pardavėjų tinklas, pasiryžęs suteikti mūsų klientams aukščiausio lygio techninę pagalbą ir eksploatacinių charakteristikų sprendimus, kurių reikia norint išlaikyti našumą ir efektyvumą 21-ajame amžiuje. Daugiau informacijos apie „Case IH“ gaminius ir paslaugas galite rasti internete adresu www.caseih.com.

„Case IH“ yra „CNH Industrial N.V.“ – pasaulinio kapitalo lyderio, įtraukto į Niujorko akcijų biržos prekių sąrašą (NYSE: CNHI)  ir Italijos „Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana“ (MI: CNHI) markė. Daugiau informacijos apie „CNH Industrial“ galite rasti internete adresu www.cnhindustrial.com.

 

 

 

Turite klausimų mūsų specialistui?

  1. Pasirinkite artimiausią padalinį.
  2. Susisiekite su vadybininku arba palikite savo kontaktus.
Dotnuva

Dotnuva.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką