ES parama žemės ūkio vandentvarkai

Kvietimas teikti paraiškas ES paramai gauti žemės ūkio vandentvarkai 

Remiama veikla:

 • lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas. Galima rekonstruoti drenažo rinktuvus ir sausintuvus pakeičiant naujais. Rekonstruoti griovius ir sutvarkyti pralaidas.
 • lauko drenažo sistemų pritaikymas joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams. Rekonstruojant melioracijos sistemas galima įsirengti reguliuojamą drenažą.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų su PVM.
Vieno projekto dydis – 375 000 (trys šimtai septyniadešimt penki tūkstančiai) Eur su PVM.

Kviečiame pasitarti ir įvertinti galimybes įsirengti reguliuojamą drenažą. Į visus klausimus jums atsakys UAB "Dotnuva Baltic" produktų vadybininkas Mantas Raubūnas, tel. 8 614 23243.

Taisyklės:

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS ES PARAMAI GAUTI ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo 2021-05-03 iki 2021-06-30 kvies teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

REMIAMA VEIKLA

Remiama tokia veikla:

 • lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas. Galima rekonstruoti drenažo rinktuvus ir sausintuvus pakeičiant naujais. Rekonstruoti griovius ir sutvarkyti pralaidas.
 • lauko drenažo sistemų pritaikymas joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams. Rekonstruojant melioracijos sistemas galima įsirengti reguliuojamą drenažą.
 • vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcija bei įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų su PVM.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) Eur (PVM finansuotinas);

Bendra maksimali projekto vertė su nuosavu indėliu 375 000 (trys šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai) Eur.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 1. savivaldybės;
 2. melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
 3. fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Paramos paraiškų atrankos kriterijai:

 1. projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderių siurblines arba pylimus arba  tvenkinių hidrotechninius statinius – suteikiama 20 balų;
 2. jei projektui įgyvendinti prašoma mažesnio, nei galimas didžiausias, paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų. Tačiau atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;
 3. numatoma atlikti funkciniais ryšiais susijusių melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse:
  1. 1–2 kadastro vietovėse – suteikiama 15 balų;
  2. 3–4 kadastro vietovėse – suteikiama 10 balų;
  3. 5 ir daugiau kadastro vietovių – suteikiami 5 balai;
 4. projektai, kuriuose asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios  paramos pagal Priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.) veikloje  – suteikiama 15 balų;
 5. projektai, kuriuose griovių arba pralaidų rekonstravimo darbams numatoma skirti:
  1. 50 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės  (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 20 balų;
  2. 40–49,99  proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų   išlaidų)  – suteikiama 10 balų;
  3. 30–39,99 proc.  įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų)  – suteikiami 5 balai;
 6.  projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, šlapžemių įrengimas, reguliuojamo drenažo šulinių ir vožtuvų įrengimas ir kt.) – suteikiama 20 balų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Gaukite specialisto konsultaciją
Dotnuva

Dotnuva.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką